Om

Nefertiti Kosmisk Healing är en varm, kärleksfull och mycket högvibrerande healingenergi.

Metoden bygger på erfarenheter av helande som Solkarina gjort sedan 1990. Som undervisat om den nya tidens energier sedan slutet av 80-talet. Du behöver inga förkunskaper för att lära dig Nefertiti Kosmisk Healing. Efter avslutad grundkurs kan du själv ge Nefertiti Kosmisk Healing till dina medmänniskor.

I samtliga kurser använder vi oss av "initieringar" det är vägledda meditationer som hjälper dig att göra dimensionella resor för att öppna upp ditt kosmiska medvetande. Ett sätt att väcka minnen på. Minnen om den du är.

När vi ger NKH skapar vi ett heligt utrymme där änglarna, mästarna, galaktiska guider och gudinnorna gör energiarbetet.  Det innebär att varje klient alltid får exakt vad de behöver vid varje session. Vi arbetar genom 144 dimensioner.

Metoden är enkel att lära sig och mycket älskad av de som gått kursen.

I steg 2 får du lära dig mycket kraftfulla metoder för egen andlig utveckling för att höja vibrationerna och öppna upp för ett starkt kosmiskt flöde och skicka på distans.

 Manual för steg 1, 2 och 3 

Vad är en initiering

Det innebär att du väcker ett minne du bär inom dig. Allting och all kunskap finns inom oss människor.Genom initieringar så väcks den kunskapen. Det är som att stämma en gitarr, för att veta vilken ton gitarren ska ha behöver du höra den någonannanstans ifrån. Initieringar är olika ceremonier man gör för att bli medveten om en viss kunskap. Därför är initieringar viktiga. I allting du lär dig i samhället så har du lärare som först visar hur du ska göra, då väcks din medvetenhet och sedan kan du göra det själv. Så fungerar det också i NKH där du får initieringar, väcker minnen som gör att du kan väcka och höja din egen medvetenhet och vibration

Vi har:

 Etiska regler I NKH höjer vi vibrationerna och det gör att vi kommer i en högre frekvens och då släpper tung energi, präglingar, laddningar, mönster, draman taget om oss.

Alla NKH terapeuter följer Patientsäkerhetslagenpatientsakerhetslagen-2014.pdf

Vi använder oss av Michael Hammers musik 

 

 

 


(Lämna tom)

 

 Våra lärare  och terapeuter finns i hela Sverige. Vill du organisera på din ort ta då kontakt med någon av lärarna. Aktuella kurser hittar du i kalendern där finns också meditationskvällar runt om i Sverige.

 

 


 

 Länkar


Sinnligkunskap
Sann Essens
Esoteriska rådgivare och medium
Reikitidningen
Dimensionellkunskap

 

Universum ger oss en dröm när vi föds,
sedan är det upp till oss att göra den verklig.

/nefertiti-official-mini.jpg

Här köper du boken 

*******