Kosmisk kunskap

Den nya tidens andlighet

Etiska regler

 

Dessa etiska regler är framför allt till som vägledning för våra lärare. Lärare som missbrukar sin position kan få en erinran eller bli avstängda. En avstänging kan vara permanent eller tillfällig under en period. Avstängning kan ske med omedelbar verkan beroende på allvarets grad.

 

Nefertiti kosmisk healing har ett etiskt råd som består av 5 NKH lärare. Dessa kan behandla inkomna klagomål För oss är det viktig att varje lärare arbetar efter en hög etik och mora.

 

Nefertiti kosmisk healing är ett varumärke som alla lärare och terapeuter värnar om

 • Alltid ha människors bästa i fokus och i kärlek vägleda och stödja människor i deras utvecklingsprocesser.
 • Inte använda spådomar där man manifesterar klienters framtid vi arbetar uteslutande med vägledning och olika energimetoder.
 • Inte använda metoder och tekniker för att vinna egna fördelar gentemot klienter eller tredje man.
 • Har tystnadsplikt och respekterar förtroenden talar inte om klienter med andra än klienten.
 • Rekommendera klienten att uppsöka hälso- eller sjukvården när det är ett uppbenbart behov.
 • Terapeuter och lärare särbehandlar inte klienter beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning
 • Aldrig uppmana klienten att avbryta pågående läkarvård och medicinering.
 • Att känna till och respektera lagstiftningen som berör den egna verksamheten.
 • Professionellt förhållningssätt till sina medmänniskor, ta ansvar för sina egna känslor i mötet med klienten.
 • Vi utför ger inte behandlingar eller vägledning som inte klienten behöver eller vill ha det.
 • Terapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt
 • Terapeut eller lärare utövar inte mobbing eller förtal om varumärket med omgivningen, genom tal eller skrift. Det kan leda till åtal om varumärket eller tredje part skadas
 • Alla elever och lärare är lika värdefulla
 • Terapeut och lärare verkar för att möta och bemöta människor i 5-dimensionell anda.
 • Varje lärare följer manualer och utbildningsprogram och tillför eller drar inte bort något. 
 • Lärare delar och sprider inte material som tillhör utbildningen.